M18FSX-0C (018276015) เลื่อยชักอเนกประสงค์ไร้สาย 18V

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : MILWAUKEE กลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย M18FSX-0C (018276015)

M18FSX-0C (018276015) เลื่อยชักอเนกประสงค์ไร้สาย 18V (เครื่องเปล่า)

Share

Share

 

รหัสสินค้า : M18FSX-0C (018276015) 

  • เลื่อยชักอเนกประสงค์ไร้สาย 18V (เครื่องเปล่า)
  • ความเร็วรอบเปล่า  0-3,000 รอบ/นาที
  • สวิตซ์ควมคุมความเร็ว  6 ระดับ
  • ฐานปรับมุมเลื่อย  546 มม.
  • ระยะช่วงชัก  32  มม.
  • น้ำหนัก  4.4 กก.

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **