ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PN2.4

ปั๊มแช่ เครื่องสูบน้ำที่ผลิตจากสแตนเลสและเรซินพิเศษ จึงมีน้ำหนักเบา ทนต่อการสึกกร่อนได้ดี ใบพัดแบบ Semi-Vortex ประกอบพร้อมฐานด้านล่างพร้อมตะแกรงป้องกันสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าตัวปั๊ม Submersible Seawater Pumps

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PNA2.4S

50PNA2.4S ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแลนเลส

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PNA2.75

50PNA2.75 ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแลนเลส

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PNA2.75S

50PNA2.75S ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแลนเลส

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PN2.75S

50PN2.75S ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแลนเลส

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PN2.75

50PN2.75 ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแลนเลส

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PN2.4S

50PN2.4S ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแลนเลส

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PUA2.75S

50PUA2.75S ปั๊มดูดโคลน รุ่นตัวสแลนเลส

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PUA2.75

50PUA2.75 ปั๊มดูดโคลน รุ่นตัวสแลนเลส

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PU2.75S

ปั้มน้ำรุ่นพิเศษดูดน้ำโคลนน้ำมีกากผสม ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย บ่อส้วมถังเซฟติก วัสดุประกอบด้วย สแตนเลส และพลาสติกพิเศษ ไม่ขึ้นสนิม ทนแรงเสียดทาน

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PU2.75

ปั้มน้ำรุ่นพิเศษดูดน้ำโคลนน้ำมีกากผสม ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย บ่อส้วมถังเซฟติก วัสดุประกอบด้วย สแตนเลส และพลาสติกพิเศษ ไม่ขึ้นสนิม ทนแรงเสียดทาน

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PUA2.4

ปั้มน้ำรุ่นพิเศษดูดน้ำโคลนน้ำมีกากผสม ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย บ่อส้วม ถังเซฟติก วัสดุประกอบด้วย สแตนเลส และพลาสติก พิเศษ ไม่ขึ้นสนิม ทนแรงเสียดทาน

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PUA2.4S

ปั้มน้ำรุ่นพิเศษดูดน้ำโคลนน้ำมีกากผสม ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย บ่อส้วมถังเซฟติก วัสดุประกอบด้วย สแตนเลส และพลาสติกพิเศษ ไม่ขึ้นสนิม ทนแรงเสียดทาน

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PU2.4S

ปั้มน้ำรุ่นพิเศษดูดน้ำโคลนน้ำมีกากผสม ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย บ่อส้วมถังเซฟติก วัสดุประกอบด้วย สแตนเลส และพลาสติกพิเศษ ไม่ขึ้นสนิม ทนแรงเสียดทาน

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 50PU2.4

เป็นหนึ่งในรุ่น VANCS series ของ Tsurumi ผลิตจากสแตนเลสและเรซินชนิดพิเศษ ปั้มรุ่นนี้ไม่เพียงแค่มีน้ำหนักเบาแต่ยังสามารถทนต่อการสึกกร่อนได้ดีอีกด้วย ใบพัดแบบ Vortexที่ประกอบอยู่ภายในและช่อง passage ที่มีขนาดใหญ่ทำให้ง่ายต่อการระบายของเหลวที่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่เป็นอย่างดี

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 40PUA2.15S

ปั๊มน้ำ Tsurumi รุ่น PU Series เป็นหนึ่งในรุ่น VANCS Series ของ Tsurumi ผลิตจากสแตนเลสและเรซินชนิดพิเศษ ปั๊มรุ่นนี้ไม่เพียงแค่มีน้ำหนักเบาแต่ยังสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดีอีก ด้วย ใบพัดแบบ Vortex ที่ประกอบอยู่ภายใน และช่อง Passage ที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ง่ายต่อการระบายของเหลวที่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่เป็นอย่างดี และปั๊มรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 40-80 mm.

TSURUMI : ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ รุ่นตัวสแตนเลส 40PUA2.15

ปั๊มน้ำ Tsurumi รุ่น PU Series เป็นหนึ่งในรุ่น VANCS Series ของ Tsurumi ผลิตจากสแตนเลสและเรซินชนิดพิเศษ ปั๊มรุ่นนี้ไม่เพียงแค่มีน้ำหนักเบาแต่ยังสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดีอีก ด้วย ใบพัดแบบ Vortex ที่ประกอบอยู่ภายใน และช่อง Passage ที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ง่ายต่อการระบายของเหลวที่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่เป็นอย่างดี และปั๊มรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 40-80 mm.