RIDGID

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

เครื่องดูดแบบเปียก / แห้ง WD1685ND ( RID-55423 ) ความจุถัง 60 ลิตร / 16 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

เครื่องดูดแบบเปียก / แห้ง WD1255ND (RID-55418) ความจุถัง 45 ลิตร / 12 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

เครื่องดูดแบบเปียก / แห้ง WD0655ND (RID-55413) ความจุถัง 22.5 ลิตร / 6 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 6 แกลลอน WD0671EX (41343)

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 16 แกลลอน WD1680EX (40128)

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

WD1270EX (40123) เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 12 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

WD1851EX (31698) เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 16 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

WD1450 (36188) เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 14 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

WD4070EX เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 4 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 12 แกลลอน รุ่น WD1250EX

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อแบบมือถือ เหมาะกับอ่างล้างหน้า , อ่างอาบน้ำ รุ่น KWIK SPIN สำหรับท่อขนาด 3/4 - 1.1/2 นิ้ว

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อแบบมือถือ เหมาะกับอ่างล้างหน้า , อ่างอาบน้ำ รุ่น POWER SPIN สำหรับท่อขนาด 1 - 1.1/2 นิ้ว

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อชนิดมือหมุน เหมาะกับอ่างล้างหน้า , อ่างอาบน้ำ รุ่น K-25, K-26 Hand Spinner

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อชักโครก เหมาะกับงานชักโครก K-3, K-6, K-6DH Toilet Augers

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อทรงปืน สำหรับท่อ 3/4 - 2.1/2 นิ้ว รุ่น K-45 เป็นเครื่องล้างท่อขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะสำหรับท่อในห้องครัว, อ่างล้างจาน, อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างมือในห้องน้ำ

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อพร้อมขาตั้งเครื่อง สำหรับท่อ 3/4 - 2.1/2 นิ้ว รุ่น K-40

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อแบบกระปุกเก็บสาย สำหรับท่อ 1.1/2 - 4 นิ้ว รุ่น K-400

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อแบบกระปุกเก็บสาย สำหรับท่อ 3/4 - 4 นิ้ว รุ่น K-3800

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อแบบกระปุกเก็บสาย สำหรับท่อ 3 - 8 นิ้ว รุ่น K-750

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อระบบมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับท่อ 3/4 - 4 นิ้ว รุ่น K-50

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อระบบมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับท่อ 3/4 - 6 นิ้ว รุ่น K-60SP

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อแบบแรงดันน้ำ สำหรับท่อ 2 - 10 นิ้ว รุ่น KJ-3100

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อระบบมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับท่อ 2 - 8 นิ้ว รุ่น K-1500A, K-1500B

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อระบบมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับท่อ 2 - 10 นิ้ว รุ่น K-1500SP, K-1500G

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อระบบมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับท่อ 8 - 24 นิ้ว รุ่น K-1000

RIDGID เครื่องมือล้างท่อ

เครื่องล้างท่อแบบแรงดันน้ำ สำหรับท่อ 1.1/4 - 6 นิ้ว รุ่น KJ-2200