M12FMT-0X (018401008) เครื่องมัลติทูลส์ไร้สาย 12V

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : MILWAUKEE กลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย M12FMT-0X (018401008)

M12FMT-0X (018401008) เครื่องมัลติทูลส์ไร้สาย 12V (เครื่องเปล่า)

Share

Share

 

รหัสสินค้า : M12FMT-0X (018401008)

  • เครื่องมัลติทูลส์ไร้สาย 12V (เครื่องเปล่า)
  • ความเร็วรอบเปล่า  10,000 - 20,000 ครั้ง/นาที
  • ปรับซ้าย-ขวาได้  1.95 องศา
  • น้ำหนัก 1.47 กก.

** สินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพในหน้าจอ เนื่องจากการจัดแสงในการถ่ายภาพ การแสดงผลของหน้าจอ และการผลิตในแต่ละล็อต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า **