เครื่องตรวจจับความร้อน วัดอุณหภูมิ

BOSCH เครื่องมือสแกนผนัง ผิวพื้น GIS 1000 C (601083340)

เครื่องตรวจจับความร้อน GIS 1000 C Professional วัดค่าพร้อมบันทึกอุณหภูมิพื้นผิวและอุณหภูมิโดยรอบได้อย่างแม่นยำ