เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

เครื่องดูดแบบเปียก / แห้ง WD1685ND ( RID-55423 ) ความจุถัง 60 ลิตร / 16 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

เครื่องดูดแบบเปียก / แห้ง WD1255ND (RID-55418) ความจุถัง 45 ลิตร / 12 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

เครื่องดูดแบบเปียก / แห้ง WD0655ND (RID-55413) ความจุถัง 22.5 ลิตร / 6 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 6 แกลลอน WD0671EX (41343)

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 16 แกลลอน WD1680EX (40128)

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

WD1270EX (40123) เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 12 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

WD1851EX (31698) เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 16 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

WD1450 (36188) เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 14 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

WD4070EX เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 4 แกลลอน

RIDGID เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ขนาด 12 แกลลอน รุ่น WD1250EX