เครื่องเป่าลมร้อน

MAKITA เครื่องเป่าลมร้อน HG6530VK

HG6530VK เครื่องเป่าลมร้อน 2,000 วัตต์ ปรับอุณหภูมิ , ลม 3 ระดับ

MAKITA เครื่องเป่าลมร้อน HG6500

HG6500 เครื่องเป่าลมร้อน 2,000 วัตต์

MAKITA เครื่องเป่าลมร้อน HG6030

HG6030 เครื่องเป่าลมร้อน 1,800 วัตต์ ปรับ 3 ระดับ

MAKITA เครื่องเป่าลมร้อน HG5030

HG5030 เครื่องเป่าลมร้อน 1,600 วัตต์ ปรับ 2 ระดับ