มอเตอร์หินไฟ

MAKITA มอเตอร์หินไฟ GB801

GB801 มอเตอร์หินเจียร์ 8" (205 มม.) 550 วัตต์

MAKITA มอเตอร์หินไฟ GB602

GB602 มอเตอร์หินเจียร์ 6" (150 มม.) 250 วัตต์