มอเตอร์หินไฟ

BOSCH มอเตอร์หินไฟ GBG 60-20 (060127A4K0)

มอเตอร์หินไฟ GBG 60-20 Professional เครื่องมือที่ทรงพลังและแข็งแกร่งสำหรับงานที่ท้าทายที่สุด

BOSCH มอเตอร์หินไฟ GBG 35-15 (060127A3K0)

มอเตอร์หินไฟ GBG 35-15 Professional เครื่องมือที่ทรงพลังและแข็งแกร่งสำหรับงานที่ท้าทายที่สุด