อุปกรณ์เสริม กระเป๋าเครื่องมือ กล่องเครื่องมือ

BOSCH กระเป๋าเครื่องมือ (แบบผ้า) 1619BZ0100

กระเป๋าเครื่องมือ (แบบผ้า) BOSCH Professional 1619BZ0100