เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง

KARCHER : เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม T15/1 HEPA

T15/1 HEPA เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง 15 ลิตร 800W

KARCHER : เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม T12/1 ECO

T12/1 ECO เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง 12 ลิตร 750W

KARCHER : เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม T11/1 HEPA

T11/1 HEPA เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง 11 ลิตร 850W

KARCHER : เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม T14/1 CLASSIC

T14/1 CLASSIC เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง 14 ลิตร 1600W

KARCHER : เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม T8/1 Classic

เครื่องดูดฝุ่น KARCHER T8/1 Classic เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง สำหรับงานอุตสาหกรรม