เครื่องเติมลมไร้สาย

MILWAUKEE กลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย M12BI-0 (016088016)

M12BI-0 (016088016) เครื่องเติมลมไร้สาย 12V (เครื่องเปล่า)