กรรไกรไฟฟ้าไร้สาย

MILWAUKEE กลุ่มเครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย M18BMS20-0 (018118022)

M18BMS20-0 (018118022) กรรไกรตัดโลหะไร้สาย 2.0 มม. 18V (เครื่องเปล่า)